sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Odwołana kwalifikacja wojskowa

kwalifikacja wojskowa2ODWOŁANA KWALIFIKACJA WOJSKOWA WEZWANIA DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI TRACĄ WAŻNOŚĆ

Wójt Gminy Jabłonka informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U z 2020 poz.423 ) czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju został skrócony do 13 marca br.

Wobec powyższego wszystkie osoby z terenu Gminy Jabłonka, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 1 do 6 kwietnia 2020 r, NIE MAJĄ JUŻ TEGO OBOWIĄZKU. Wezwania wydawane na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Wójta Gminy Jabłonka osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej – TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej po dniu 13 marca 2020 r. zostaną skierowane na kwalifikację wojskową w 2021roku. Zakończenie kwalifikacji jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. To działanie profilaktyczne.

https://wkunowytarg.wp.mil.pl/u/D2020000042301.pdf