sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zwolnienie w podatku od nieruchomości - pomoc przedsiębiorcom – COVID 19

herb logoKorzystając z nadanych uprawnień oraz chcąc wspierać lokalnych przedsiębiorców podczas XXX Sesji Rady Gminy Jabłonka w dniu 28 stycznia 2021 roku Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę nr XXX/225/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Jabłonka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (uchwała.pdf).

Działania te mają na celu pomoc przedsiębiorcom, aby ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone lub ograniczone.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia proszeni są w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ww. uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ( 1 luty 2021r. ) o złożenie stosownych dokumentów.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje okres od stycznia do czerwca 2021 roku.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, których przedmiot działalności obejmuje:

1. Działalność związaną z zakwaterowaniem - usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( t. j. Dz.U. z roku 2020 poz. 2211) - ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 55.
2. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany w szczególności działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich ujęty w polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z.
3. Działalność usługową związaną z wyżywieniem - działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu - ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów - ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z

zobowiązani są do złożenia:

- deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości ( dot. osób prawnych) (DN-1) wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN- 2
- informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ( dot. osób fizycznych) (IN-1) wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2
- formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.(formularz.pdf)