sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Inwestycje drogowe w Zubrzycy Górnej i Chyżnem

Inwestycje ZG CH 2023Komisja Rozwoju Gospodarczego w dniu 10.11.2023 r. udała się na wizytację realizacji inwestycji drogowych w Zubrzycy Górnej i Chyżnem. Jedną z nich jest: Remont dróg gminnych nr 10550, 10549/2, 10547 wraz z wykonaniem oświetlenia i barierek koło kościoła w Zubrzycy Górnej. Zadanie to obejmuje roboty rozbiórkowe oraz następujące roboty remontowe: wykonanie nowego ścieku z prefabrykowanych korytek betonowych, odwodnienia liniowego, nowych warstw podbudowy oraz nawierzchni asfaltowych, umocnienia skarpy płytami ażurowymi wraz z barierkami i oświetleniem.

Całkowita wartość zadania wynosi 981 894,20 zł.Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu Gminy Jabłonka. Kompleksowa modernizacja dróg zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowników w szczególności parafian Zubrzycy Górnej.

Kolejną inwestycją drogową jest Przebudowa drogi gminnej K361556, K361509 w Zubrzycy Górnej, która obejmuje stabilizację podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni częściowo z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego. Całkowita wartość zadania wynosi 1 993 127,67 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Lasów Państwowych w kwocie 1 793 814,90 zł oraz ze środków budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 199 312,77 zł

W Chyżnem natomiast realizowane jest przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej K361296 w Chyżnem ,,Zawodzie – Homrzyska” zakres robót obejmuje roboty ziemne związane ze wzmocnieniem podłoża, stabilizację podłoża oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego. Całkowita wartość zadania wynosi 3 147 050,63 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Lasów Państwowych w kwocie 2 674 993,04 zł oraz ze środków budżetu Gminy Jabłonka w kwocie 472 057,59 zł

Jednym z ważniejszych elementów zaplecza infrastrukturalnego jest dostępność komunikacyjna. To ona zapewnia mieszkańcom bezpośredni dostęp do wszelkich dóbr oraz niewątpliwie wspiera rozwój gospodarczy gminy, dlatego też samorząd gminy Jabłonka przywiązuje tak dużą wagę do tego, by budować i modernizować drogi.