sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy

Nowy UG

W dniu 28 marca 2024 roku o godzinie 11 w sali obrad Urzędu Gminy Jabłonka podpisana została umowa na realizację zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Budzicieli Polskości w latach 1918–1920 część 1”. Umowa została zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem Ewa König BUDOWNICTWO, a gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka Pana Antoniego Karlak i Skarbnika Gminy Jabłonka Panią Danutę Sarniak. Jest to historyczny moment dla całej społeczności gminy Jabłonka. Inwestycja ma na celu przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy tak, by w oparciu o obecnie dostępne możliwości stworzyć nowoczesny obiekt dostosowany do obsługi wszystkich mieszkańców.

Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2024–2025.

Koszt inwestycji to 12 500 000,00 złotych, z czego 8 500 000,00 zł z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 4 000 000,00 zł z budżetu Gminy Jabłonka.

W wydarzeniu wzięli udział: Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Pan Eugeniusz Moniak, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonka Pani Wilma Zubrzycka, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, a zarazem inicjatorka inwestycji Pani Grażyna Karlak, Zastępca Wójta Gminy Jabłonka Pan Bolesław Wójcik, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Pani Marcelina Machaj, Zastępca Skarbnika Gminy Jabłonka Pani Beata Makuch, Kierownik Referatu Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji Pan Łukasz Bylicki, Zastępca Kierownika Referatu Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji Pani Karolina Strama, Inspektor w Referacie Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji Pani Anna Tomala oraz Podwykonawca Pan Wojciech König.