sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie pracowni terapeutycznych i zakup materiałów terapeutycznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jabłonce.”


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jabłonce, Jabłonka ul.: Tetmajera 4 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie pracowni terapeutycznych i zakup materiałów terapeutycznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jabłonce.” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) tryb pozakonkursowy.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprze zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jabłonka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonka oraz na stronie internetowej urzędu www.jablonka.pl.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 17 grudnia 2014 r. w formie pisemnej do Urzędu Gminy Jabłonka pod adresem: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu.


•    Oferta realizacji zadania publicznego

•    Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

•    Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Informacja dotycząca uwag do oferty
„Doposażenie pracowni terapeutycznych i zakup materiałów terapeutycznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jabłonce.” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) tryb pozakonkursowy


Informujemy, że do tut. Urzędu w terminie wyznaczonym nie wpłynęła żadna uwaga. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.


Jabłonka, dnia 18.12.2014 r.