sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ogłoszenie dot. złożonej przez KGW Lipnica Mała z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania pt: „Małolipnicki Piknik Królewski na Krala”


Ogłoszenie dotyczy: złożonej przez KGW Lipnica Mała z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania pt: „Małolipnicki Piknik Królewski na Krala”

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że w dniu 24.07.2023 r. została złożona oferta na realizację zadania publicznego pt. „Małolipnicki Piknik Królewski na Krala” przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Małej w trybie „Małych dotacji” tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571).

Zgodnie z powyższą ustawą podaje się do publicznej wiadomości informację na temat oferty na okres 7 dni poprzez zamieszczenie jej:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej Gminy Jabłonka www.jablonka.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonka.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie każdy może zgłosić uwagi dot. oferty w terminie 7 dni od ogłoszenia tj. do 1 sierpnia 2023 r. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Jabłonka pod adresem: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Małej

Nazwa zadania: „Małolipnicki Piknik Królewski na Krala”

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł


Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Oferta

3. Formularz zgłaszania uwag

 

Informacja o rozstrzygnięciu

Dotyczy: złożonej z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania publicznego pn. „Małolipnicki Piknik Królewski na Krala” przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Małej

Informujemy, że w terminie od 25 lipca do 1 sierpnia 2023 r., do Urzędu Gminy Jabłonka nie wpłynęła żadna uwaga dot. ww. oferty. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.