sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Apel Wójta Gminy Jabłonka o wykaszanie traw i chwastów oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Jabłonka

Przypominam i proszę wszystkich mieszkańców, właścicieli, posiadaczy, zarządców oraz dzierżawców gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach oraz utrzymaniu czystości i porządku na posesjach i wokół nich!

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona systematycznie przez cały rok. Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy wpływają negatywnie na estetyczny wygląd krajobrazu naszej gminy, stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się różnych szkodników, a poprzez samosiewy mogą zarastać niepożądaną roślinnością np. barszczem Sosnowskiego.

W obecnej sytuacji pogodowej niewykoszone grunty stanowią także zagrożenie pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstw mieszkalnych, rolnych i lasów.

Proszę: utrzymujmy w ładzie, porządku i czystości przyległe do posesji rowy, korytka i chodniki. Nie zatruwajmy powietrza rakotwórczymi związkami powstającymi podczas spalania śmieci, nie wywoźmy śmieci do lasu, nie zaśmiecajmy brzegów rzek i potoków !!!

Przypominam: Właściciel każdego gospodarstwa zamieszkałego ma obowiązek posiadać pojemnik na odpady. W ramach opłaty za wywóz śmieci zostaną odebrane wszystkie odpady wytworzone na posesjach. W terenie skanalizowanym należy przyłączyć budynek do sieci kanalizacji sanitarnej lub regularnie wywozić ścieki z szamba i posiadać dowody realizacji takiej usługi.

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy apeluję o ład, czystość i porządek!

 

Wójt Gminy Jabłonka
Antoni Karlak