sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zużyte baterie

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania  w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. W efekcie może nastąpić skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

Jedynym sposobem, aby chronić środowisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie selektywnej zbiórki baterii.

Zużyte baterie i akumulatory zbierane są:

- do pojemników zlokalizowanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1) Jabłonka, ul. Babiogórska 51 – teren oczyszczalni ścieków Zubrzyca Dolna, czynny: w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

2) Podwilk- teren oczyszczalni ścieków, czynny: w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

- placówkach handlowych prowadzących ich sprzedaż