sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Pismo Pani Elżbiety Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SejmSzanowny Panie Wójcie,

Polska droga do niepodległości wiodła przez powstańcze zrywy, wojny, konspiracyjne działania i społeczne protesty. Wolność okupiona została życiem i cierpieniem tysięcy mieszkańców ziem polskich. Niepodległościowe dziedzictwo jest jednym z najważniejszych elementów narodowej tożsamości, spoiwem łączącym pokolenia.

Dziś, naszym niezbywalnym obowiązkiem wobec minionych, ale także przyszłych generacji jest zachowanie i pielęgnowanie pamięci historycznej. Podejmowane przez Sejm Rzeczypospolitej uchwały wpisują się w proces upowszechniania wielowiekowej spuścizny.

Jestem przekonana, że prace Sejmu RP, jak również przedsięwzięcia władz lokalnych służą przywracaniu pamięci o bohaterach oraz dawnych wydarzeniach. Dlatego z nieskrywaną radością odebrałam pismo Pana Wójta dotyczące podjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski.

Proszę o przyjęcie życzeń powodzenia w codziennej pracy na rzecz małej Ojczyzny oraz pielęgnowania historycznego dziedzictwa.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gminy Jabłonka.

Z poważaniem,

Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

pismo marszalek sejmu

Pismo Pani Elżbiety Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej