sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed marznącymi opadami - czytaj więcej...

Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Jabłonka

Most 2022 2Gmina Jabłonka realizuje zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Jabłonka poprzez budowę mostu w Jabłonce, Lipnicy Małej i Zubrzycy Dolnej” w ramach pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Obecnie trwają prace budowlane na mostach: „Do Facułów” na cieku Syhlec w Lipnicy Małej, "Do Dzwonnicy" na potoku Zubrzyca w Zubrzycy Dolnej oraz w Jabłonce na ul. Nadwodniej na potoku Zubrzyca. Inwestycje w zakresie infrastruktury mostowej to jeden z priorytetów naszego samorządu, które poprawiają standard komunikacyjny i bezpieczeństwo osób uczestniczących w ruchu drogowym.

Zadanie finansowane z budżetu państwa i gminy Jabłonka.

Manewry Strażackie

Manewry Strazackie 2W dniu 02 października 2022r. w miejscowości Zubrzyca Górna (Orawski Park Etnograficzny) odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jabłonka. Tematem ćwiczeń była organizacja i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczej podczas pożaru obiektów muzealnych.

Sprawdzono gotowość bojową jednostek OSP z terenu gminy, łączność radiową, stan techniczny sprzętu używanego przez jednostki podczas akcji, jak również organizację zaopatrzenia w wodę na naturalnych i sztucznych ciekach wodnych.

foto: Roman Ciok

Sukces orawskich uczennic w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej

niezwyciezone thUczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce: Natalia Dziurczak, Anastazja Pilch i Izabela Sandrzyk, wyróżnione w konkursie „Niezwyciężone. Bohaterki Niepodległej” zakończyły swoją wielką przygodę związaną z popularyzacją postaci Józefy Machay-Mikowej, niezwyciężonej Orawianki, galą wręczenia nagród w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Gala uwieńczona była koncertem zespołu „Pinky Loops”. Po uroczystości dziewczyny zwiedziły imponujące muzeum poświęcone wybitnej postaci, jaką był marszałek Józef Piłsudski.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonka

czyste powietrze 2021Wójt Gminy Jabłonka zaprasza Mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze. Na spotkaniu szczegółowo zostaną omówione założenia programu, sposób wypełniania wniosków oraz ich rozliczenie.

Spotkanie odbędzie się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce ul. 3-go Maja 3 w na sali widowiskowej w dniu 30.09.2022 r. o godzinie 12.00

Jednostki OSP z gminy Jabłonka wśród najlepszych w Małopolsce

straz 2022 524 września 2022 r. w Nowym Wiśniczu odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze. Wzięły w nich udział drużyny reprezentujące komendy miejskie i powiatowe w Małopolsce. Jedną z nich była również kobieca drużyna pożarnicza OSP Zubrzyca Dolna, która zajęła 1 miejsce i tym samym wywalczyła awans na zawody krajowe.

W zawodach wystąpiła także męska drużyna pożarnicza OSP Jabłonka, która w swojej kategorii wywalczyła 6 miejsce.

W imieniu samorządu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nabór nr 7/2022 - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (działania promocyjne obszaru)

lgdnewLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Czytaj więcej...

Dodatek dla gospodarstw domowych do paliw innych niż węgiel

Dodatek Cieplo 2022W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Wójt Gminy Jabłonka informuje, iż wnioski o w/w dodatek będą wydawane i przyjmowane:

Czytaj więcej...